thumbnail_slogan .jpg

What man is a man who does not make the world better!

 

Bugün

Değişimin kaçınılmazlığı ve hızı ile başlayan her sohbet, saatler sonunda bu değişime kimlerin ayak uydurabileceği sorusu ile son bulur. Dünyada birçok şirket, verisini dijital alana geçiriyor; bu süreçte edindikleri deneyim ile karar mekanizmalarını güçlendiriyor ve hizmetlerini yeniliyor. 

Şirketler benzeri görülmemiş bir dönemden geçmekte. Covid-19 salgını hepimizin yaşam ve çalışma alışkanlıklarında çok büyük etkiler yarattı. Bugün algıladığımız tehditler daha önceki hiçbir şeye benzemiyor. Bu durum da birçok şirketi olduğu yerde durmaya ve beklemeye yöneltiyor.

Aksiyon almamak, “dün” bir çözümdü hatta en az riski olan yaklaşımdı. Ancak piyasadaki daralma sonucunda kendini dönüştürmeyen ve geride kalan şirketler yavaş yavaş kendi yarattıkları değerlerin eriyip yok olduğuna şahit olacak.

Belet Boz yaklaşımı "Neden, Nasıl ve Ne" sorularına cevap arayarak entegre ve yapılandırılmış bir kurumsal dönüşüm çözümü önermektedir. Bu çözümün organizasyonun ihtiyaçlarına göre modüler olarak tasarlanıp uygulanması da mümkündür.

 
 

Hizmetler

Kurum Değerleri ve Stratejisi

Neden / Why ?

Bizi motive eden ana unsur kişi ve organizasyonları yarınlara hazırlamak. Yarın başarılı olmanın ilk adımı, bugünkü durumu ve ihtiyaçları belirlemektir. Kurum değerleri ve stratejisini belirlemek için kendi içinize dönmenize destek oluyoruz.

 

Dijital devrimin bazı sektörleri kısa sürede yerle bir ettiği bir dönemde, operasyonel verimliliğin artık iş modelinden bağımsız düşünülmesi çok zor. Müşteri talebinin radikal bir şekilde değiştiği bu dönem, her şirketin ana amacını yeniden değerlendirmesini gerektiriyor.

 

En gelişmiş pazarlarda öne çıkan model “Amaç Odaklı Şirketler”. Şirketin ve liderlerinin değerleri ile başlayan yolculuk, günün sonunda en üst seviyede müşteri deneyimine dönüşüyor.

Kurum Kültür Değişimi 

Nasıl / How ?

Değişim ve krize en dayanıklı şirketlerin yapılarını incelediğinizde karşınıza çıkacak en önemli becerinin kendi liderlerini seçebilmek ve yetiştirebilmek olduğunu görürsünüz.

Etkili bir dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme için mutlaka değişime yürekten inanan liderlere ihtiyaç var. Bu liderler çok kritik anlarda, değişimden etkilenecek olan takım arkadaşlarına, neden bu değişime ihtiyaç duyulduğunu anlatacaklar ve onların da bu sürecin bir parçası olmasını sağlayacaklar. Ayrıca dijital ve kurumsal dönüşüm için önce kültürel dönüşüm sürecinin bir olgunluğa ulaşması gerekiyor.

 

Çalışanların deneyimi ne kadar iyi seviyede olursa şirketiniz o kadar dayanıklı olacak ve takımlar artırılmış uyumları sayesinde ufuk görünmeyen belirsiz sularda sizin için en doğru rotayı bulacaklar.

Operasyonel Mükemmellik

Ne / What ?

Sonu olmayan bir mükemmellik yolculuğunun temelinde merak yatar. Müşteri odaklı yaklaşımdaki amacımız, bir müşteriyi sadece kazanmak değil, aynı zamanda onunla uzun süre iş yapabilmeyi sağlamaktır.

 

Mükemmel çalışan ve müşteri deneyimi, arka planda devam eden, sorunsuz bir operasyonun sonucudur. Basitleştirilmiş iş akışları, dijital süreçler ve otomatize edilen görevler verimlilik yaratma yollarının en önemli adımlarıdır.

 

İhtiyaç duyduğumuz değişim sadece tek bir süreci iyileştirmekten değil, iş modelimiz dahil her şeyi sorguladığımız kökten bir değerlendirme ve yeniden yapılandırmadan geçiyor.

Map.png

Biz Kimiz?

Belet Boz danışmanlık, toplam 50 yıllık profesyonel hayatın ardından kendini yeniden keşfetmek için yola çıkmış meraklı bir çiftin dönüşüm yolculuğu sonucunda, tecrübelerinin temize çekilmesi ve bir metot haline getirilmesiyle ortaya çıkmıştır.

 

Farklılıklarımızın oluşturduğu zengin bakış açısıyla her sürecin ve kişinin hem iyi hem kötü yönlerini açıkça ortaya koyup değerlendiriyoruz. Birimiz olası en iyi sonuçları görürken diğerimiz kötü senaryolara hazırlanıyoruz.

 

Biz kim miyiz? Bu karmaşık ve hızla değişen dünyaya düzen getirmeye çalışan iki SOP sihirbazı ve dönüşüm kaşifleriyiz.

Ayben Belet Boz

Kurucu Ortak

Korhan Boz

Kurucu Ortak

 

İletişim

Bizimle iletişime geçin.

Adres

402 W Broadway Suite 400 San Diego, CA 92101

 
belet boz logo
Belet Boz Logo
belet boz logo

402 W Broadway Suite 400 San Diego, CA 92101

Hızlı Bağlantılar

Copyright © 2020 Belet Boz. Tüm Hakları Saklıdır.

designed by Caroline Presence